09 6688 6651
Khai giảng các lớp Tiếng Anh giao tiếp, Toeic, Topfer Khai giảng các lớp Tiếng Anh giao tiếp, Toeic, Topfer

Khai giảng các lớp Tiếng Anh giao tiếp, toeic, topfer...Giáo viên 100% người Singgapo và Philippines giảng dạy

QUYỀN LỢI KHI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THÂN THỂ QUYỀN LỢI KHI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THÂN THỂ

1. QUYỀN LỢI KHI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

Thông báo tham gia bảo hiểm y tế năm học 2016 - 2017 Thông báo tham gia bảo hiểm y tế năm học 2016 - 2017

Thông báo tham gia bảo hiểm y tế năm học 2016 - 2017 đối với học sinh sinh viên của trường Cao Đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội

Cảnh báo việc bán hàng đa cấp đối với sinh viên Cảnh báo việc bán hàng đa cấp đối với sinh viên

Hiện nay Bán hàng Đa cấp đang là mối nguy hiểm tiềm tàng đối với Sinh viên nói riêng. Nhà trường Thông báo để Sinh viên cảnh giác, không tham...

Qui định đánh giá Học phần, Thi kết thúc Học phần Khoa Y Dược Qui định đánh giá Học phần, Thi kết thúc Học phần Khoa Y Dược

Khoa Y Dược - Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương Mại Hà Nội thông báo qui định đánh giá Học phần, Thi kết thúc Học phần, Cách tính điểm...

Quy định về việc Học lại, Thi lại đối với sinh viên Cao đẳng chính quy Quy định về việc Học lại, Thi lại đối với sinh viên Cao đẳng chính quy

Quy định này áp dụng cho việc tổ chức học lại, thi lại, thi cải thiện điểm

Cao đẳng điều dưỡng sẽ có mức trần học phí tăng Cao đẳng điều dưỡng sẽ có mức trần học phí tăng

Tăng đồng loạt học phí các trường đại học, cao đẳng Điều Dưỡng nói riêng và các khối ngành kinh tế, xã hội, kỹ thuật nói chung theo nghị định...