Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp K10-D2

Sinh viên lưu ý: Lớp K10-D2. Giáo viên chủ nhiệm: Cô ...... Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Lịch học Nhà trường sẽ post theo tuần.

Lớp K10-D2 sẽ học cố định tại Phòng 303 Nhà C

Lớp sẽ học buổi chiều từ 13h30-17h30. Sinh viên chú ý đi học đầy đủ, đúng giờ.

 

Lớp Điều dưỡng học P203C

Sáng 29/10: 

Sáng 30/10: Học Quản lý điều dưỡng

Sáng 31/10:

Sáng 1/11: Thi chăm sóc người bệnh truyền nhiễm 1 ca 2 từ  9h30, P203C

Sáng 2/11: 

Tuần 5/11- 9/11: Học P204C

Sáng 5/11: 

Sáng 6/11: 

Sáng 7/11: Học Dược lý

Sáng 8/11: THI Quốc phòng an ninh P204C

Sáng 9/11: THi lý thuyết Dược liệu 2 ca 1 từ 8h00, P203+204C

Lớp Điều dưỡng học P303C

Sáng 5/11: 

Sáng 6/11: Học chăm sóc sức khỏe bà mẹ và gia đình

Sáng 7/11: Học nâng cao sức khỏe - hành vi - TTGDSK

Sáng 8/11: Học Phục hồi chức năng

Sáng 9/11: Học nâng cao sức khỏe - hành vi - TTGDSK

Tuần 12/11 - 16/11: Học P204C

Sáng 12/11:  Học Dược lý

Sáng 13/11: 

Sáng 14/11: Học Dược lý

Sáng 15/11: THi lại Thực hành Hóa dược 2 từ 7h30 P304B

Sáng 16/11: THi Lý thuyết Hóa dược 2. P204C tu 8h00

Lớp Điều dưỡng học P203C

Sáng 12/11:  

Sáng 13/11: Học nâng cao sức khỏe - hành vi - TTGDSK

Sáng 14/11: Học nâng cao sức khỏe - hành vi - TTGDSK

Sáng 15/11: Học Phục hồi chức năng

Sáng 16/11: Học chăm sóc sức khỏe bà mẹ và gia đình

Tuần 19/11 - 23/11: Học P204C

Sáng 19/11: Học Dược lý 1

Sáng 20/11: 

Sáng 21/11: nghi

Sáng 22/11: Học Dược lý 1

Sáng 23/11: Học Dược lý 1

Lớp Điều dưỡng học P203C

Sáng 19/11: 

Sáng 20/11: 

Cả ngày 21/11: Sáng học Nâng cao SK -HVCN, chiều học CSSK phụ nữ và gia đình. 

Sáng 22/11: Học Phục hồi chức năng

Sáng 23/11: Học Nâng cao SK -HVCN

Sáng 24/11: Thi Dược lý P303C 8h15

Tuần 26/11 - 30/11: Học P204C

Sáng  26/11: Học Bào chế

Sáng  27/11: 

Sáng  28/11:  

Sáng  29/11: Học Thực hành Dược lý 1 P304B. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng  30/11: Học Thực hành Dược lý 1 P304B. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Lớp Điều dưỡng học P203C

Sáng  26/11: 

Sáng  27/11: Học Phục hồi chức năng P303C

Sáng  28/11:  Thi Quản lý điều dưỡng. P203C. 8h15

Sáng  29/11: Học Phục hồi chức năng P303C

Sáng  30/11: Học chăm sóc sức khỏe bà mẹ và gia đình

Tuần 3/12 - 7/12: Học P204C

Sáng 3/12: Học Bào chế 1

Sáng 4/12: 

Sáng 5/12:  Học Bào chế 1

Sáng 6/12:  Học Thực hành Dược lý 1 P304B. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 7/12:  Học Thực hành Dược lý 1 P304B. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Lớp Điều dưỡng học P203C

Sáng 3/12: 

Sáng 4/12: Học Phục hồi chức năng

Sáng 5/12: 

Sáng 6/12:  Học Phục hồi chức năng

Sáng 7/12:  Thi Nâng cao sức khỏe -TTGDSK. 9h30p P203C

Tuần 10/12 - 15/12: Học P204C

Sáng 10/12: Học Bào chế 1

Sáng 11/12: 

Sáng 12/12: Học Bào chế 1

Sáng 13/12: Học Bào chế 1

Sáng 14/12: Học Thực hành Dược lý 1 P204 Nhà C. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Lớp Điều dưỡng học P203C

Cả ngày 11/12: Sáng Thi Nâng cao sức khỏe -TTGDSK. 8h15 P303C. Chiều Học chăm sóc sức khỏe bà mẹ và gia đình

Sáng 12/12: 

Chiều 13/12: Thi Phục hồi chức năng. P204C, từ 15h30

Sáng 14/12: 

Tuần 17/12 - 21/12: Học P204C

Sáng 17/12: Học Thực hành Bào chế 1 P304B. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 18/12: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 19/12:  Học Thực hành Bào chế 1 P304B.  Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 20/12: THI Thực hành Dược lý 1 P303 Nhà C. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00.

Sáng 21/12: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Lớp Điều dưỡng học P304 nhà C

Sáng 17/12: 

Chiều 18/12: Học chăm sóc sức khỏe bà mẹ và gia đình từ 13h30

Sáng 19/12:  Học Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Sáng 20/12: 

Sáng 21/12: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt răng hàm mặt tai mũi họng

Tuần 24/12 - 28/12: K10D2 Học P204 Nhà C

Sáng 24/12: Học Thực hành Bào chế 1 P304B. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 25/12: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 26/12:  Học Thực hành Bào chế 1 P304B. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 27/12: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 28/12: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Từ 29/12 - 1/1/2019: Nghỉ lễ.

Lớp Điều dưỡng học P304 nhà C

Sáng 24/12: Học Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Sáng 25/12: Học Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Sáng 26/12:  Học Giáo dục thể chất 2 ( Đi học đủ 100%)

Sáng 27/12: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt răng hàm mặt tai mũi họng

Sáng 28/12: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt răng hàm mặt tai mũi họng

Từ 29/12 - 1/1/2019: Nghỉ lễ.

Tuần 2/1/2019 - 5/1/2019: K10D2 sẽ học buổi sáng Học P204 Nhà C

Cả ngày 2/1: Thi Thực hành Bào chế 1 P204C. Nhóm 1 thi sáng từ 7h30, nhóm 2 thi chiều 13h30

Sáng 3/1: Học Tiếng Anh chuyên ngành P303C

Sáng 4/1: Học Dược lý 2

Sáng 5/1: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Lớp Điều dưỡng học P304 nhà C

Sáng 2/1: Học Giáo dục thể chất 2

Sáng 3/1: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt răng hàm mặt tai mũi họng

Sáng 4/1: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt răng hàm mặt tai mũi họng

Sáng 5/1: Thi CSSK phụ nữ bà mẹ và gia đình từ 8h00

Tuần 7/1/2019 - 11/1/201: K10D2 sẽ học buổi sáng Học P204 Nhà C

Sáng 7/1: Học Bào chế 2

Sáng 8/1: 

Sáng 9/1: Học Dược lý 2

Sáng 10/1: Học Bào chế 2

Sáng 11/1: Học Bào chế 2

Sáng 12/1: Học Tiếng Anh chuyên nghành

Lớp Điều dưỡng học P304 nhà C

Sáng 7/1: 

Sáng 8/1: Học Y học cổ truyền

Sáng 9/1: Học Giáo dục thể chất 2

Sáng 10/1: Học Mắt - Răng HM-TMH

Chiều 10/1: Học Chăm sóc sức khỏe trẻ em

Sáng 11/1: Học Mắt - RHM - TMH

Tuần 14/1/2019 - 19/1/201: K10D2 sẽ học buổi sáng Học P204 Nhà C

Sáng 14/1: Học THực hành Bào chế 2. P204C. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Đi muộn nghỉ học lại.

Sáng 15/1: Học Tiếng Anh chuyên nghành P303C

Sáng 16/1: Học Dược lý 2 P303C

Sáng 17/1: Học THực hành Bào chế 2. P204C. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Đi muộn nghỉ học lại.

Sáng 18/1:  Học THực hành Dược lý 2. P204C. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Đi muộn nghỉ học lại.

Sáng 19/1: Học THực hành Bào chế 2. P204C. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Đi muộn nghỉ học lại.

Lớp Điều dưỡng học P304 nhà C

Cả ngày 14/1: Sáng Học Y học cổ truyền, chiều Học Điều dưỡng NB Da liễu. P203 C

Sáng 15/1: 

Sáng 16/1: Thi Giáo dục thể chất 2 từ 8h15

Cả ngày 17/1: Sáng học Điều dưỡng BN Da liễu, Chiều học CSSK trẻ em P304C

Sáng 18/1:  Học Điều dưỡng BN Da liễu

Sáng 19/1: 

Tuần 21/1/2019 - 25/1/2019: K10D2 sẽ học buổi sáng Học P204 Nhà C

Sáng 21/1: Học THực hành Dược lý 2. P204C. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Đi muộn nghỉ học lại.

Sáng 22/1: Học THực hành Bào chế 2. P204C. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Đi muộn nghỉ học lại.

Sáng 23/1:Học THực hành Dược lý 2. P204C. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Đi muộn nghỉ học lại.

Sáng 24/1: 

Cả ngày 25/1:  THI THực hành Bào chế 2. P204C. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 13h30.

Tuần 26/1 - 17/2/2019: Nghỉ Tết Âm lịch. Lịch đi học bắt đầu từ 18/2/2019. Phòng đào tạo sẽ lên lịch học chi tiết trước 01 tuần.

Lớp Điều dưỡng học P304 nhà C

Cả ngày  21/1: Sáng Học Y học cổ truyền, chiều Học Điều dưỡng NB tâm thần. P203 C

Sáng 22/1: 

Sáng 23/1: Thi Chăm sóc sức khỏe cộng đồng. P203C từ 8h15

Sáng 24/1: Học Điều dưỡng NB tâm thần

Sáng 25/1: Học Điều dưỡng NB tâm thần

Tuần 26/1 - 17/2/2019: Nghỉ Tết Âm lịch. Lịch đi học bắt đầu từ 18/2/2019. Phòng đào tạo sẽ lên lịch học chi tiết trước 01 tuần.

Tuần 18/2/2019 - 22/2/2019: K10D2 sẽ học buổi sáng Học P204 Nhà C

Sáng 18/2: 

Sáng 19/2:

Sáng 20/2: Thi lại Thực hành Bào chế 1 từ 8h00

Sáng 21/2: Thi Thực hành Dược lý 2  P204C. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00. 

Sáng 22/2: Thi Lý thuyết Bào chế 1. P204C từ 8h00

Lớp Điều dưỡng học P304 nhà C

Sáng 18/2: 

Sáng 19/2:

Sáng 20/2: Thi Điều dưỡng NB Mắt-RHM-TMH 8h15, P203C

Chiều 21/2: Học CSSK trẻ em P303C

Cả ngày 22/2: Sáng học Y học cổ truyền, chiều học CSSK Trẻ em P303C

Tuần 25/2/2019 - 1/3/2019: K10D2 sẽ học buổi sáng Học P204 Nhà C

Sáng 25/2: Học Dược lâm sàng

Sáng 26/2: Học Pháp luật- Tổ chức quản lý dược

Sáng 27/2: Học Dược lâm sàng

Sáng 28/2: 

Sáng 1/3: Học Pháp luật- Tổ chức quản lý dược

Lớp Điều dưỡng học P304 nhà C

Sáng 25/2: 

Sáng 26/2: Học Thực hành Y học cổ truyền P303C, 7h30, đi muộn 15p không được vào lớp. Nghỉ 01 buổi học lại.

Sáng 27/2: Thi Điều dưỡng NB Da liễu P303 C từ 8h00

Chiều 28/2: Học CSSK trẻ em P303C

Chiều 1/3: Học CSSK trẻ em P303C

Tuần 4/3/2019 - 8/3/2019: K10D2 sẽ học buổi sáng Học P204 Nhà C

Sáng 4/3: 

Sáng 5/3: Học Pháp luật- Tổ chức quản lý dược

Sáng 6/3: Học Dược lâm sàng

Sáng 7/3: Học Dược lâm sàng

Sáng 8/3: Học Pháp luật- Tổ chức quản lý dược

Lớp Điều dưỡng học P304 nhà C

Sáng 4/3: 

Sáng 5/3: 

Sáng 6/3: Thi Điều dưỡng người bệnh Tâm thần . P303C. 8h15

Chiều 7/3: Học CSSK trẻ em P303C

Sáng 8/3: Học Thực hành Y học cổ truyền P303C, 7h30, đi muộn 15p không được vào lớp. Nghỉ 01 buổi học lại.

Tuần 11/3/2019 - 16/3/2019: K10D2 sẽ học buổi sáng Học P204 Nhà C

Sáng 11/3:  Học Dược lâm sàng

Sáng 12/3: Học Dược lâm sàng

Sáng 13/3: Thi tiếng Anh chuyên ngành. Ca 1 từ 9h30

Chiều 13/3: Thi lại Thực hành Dược lý 1. P204C từ 14h00

Sáng 14/3: Học Pháp luật- Tổ chức quản lý dược

Sáng 15/3: Học Pháp luật- Tổ chức quản lý dược

Lớp Điều dưỡng học P304 nhà C

Sáng 11/3:  Học Thực hành Y học cổ truyền P303C, 7h30, đi muộn 15p không được vào lớp. Nghỉ 01 buổi học lại.

Sáng 12/3: Học Thực hành Y học cổ truyền P303C, 7h30, đi muộn 15p không được vào lớp. Nghỉ 01 buổi học lại.

Sáng 13/3: 

Sáng 14/3: THI Thực hành Y học cổ truyền P303C, 7h30.

Sáng 15/3: Học CSSK trẻ em P303C. Học xong ở lại nghe phổ biến kế hoạch Thực tập Cộng Đồng

Tuần 18/3/2019 - 22/3/2019: K10D2 sẽ học buổi sáng Học P204 Nhà C

Sáng 18/3:  Học Dược lâm sàng

Sáng 19/3: Học Marketting Dược

Sáng 20/3: Thi LT Dược lý 1. Ca 1 8h15, 204C

Sáng 21/3: Học Marketting Dược

Sáng 22/3: Học Dược lâm sàng

Lớp Điều dưỡng 

Thực tập cộng đồng: 9h00 ngày 18/3/2019 có mặt tại Trung tâm y tế Quận Cầu Giấy - Đường Dương Đình Nghệ. Tầng 3 Phòng họp. Mặc áo blu thẻ sinh viên đầy đủ.

Tuần 25/3/2019 - 29/3/2019: K10D2 sẽ học buổi sáng Học P204 Nhà C

Sáng 25/3: Học Dược lâm sàng

Sáng  26/3: Học Marketting Dược P304 Nhà C

Sáng 27/3: Thi LT Bào chế 2. Ca 2 9h30, 204C

Chiều 27/3: Thi lại Thực hành Dược lý 2 14h00, P204C

Sáng 28/3: Học Marketting Dược

Sáng 29/3: Học Dược lâm sàng

Tuần 01/4/2019 - 5/4/2019: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 1/4: Học Dược lâm sàng

Sáng 2/4: Thi LT Dược lý 2 . P204C. từ 9h30

Sáng 3/4: Học Marketting

Sáng 4/4: Học Marketting

Sáng 5/4: Học Dược lâm sàng

Tuần 08/4/2019 - 12/4/2019: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 8/4: Học Dược lâm sàng

Sáng 9/4: Học Dược lâm sàng

Sáng 10/4:

Sáng 11/4: Học Dược học cổ truyền

Sáng 12/4: Học Dược học cổ truyền

Lớp Điều dưỡng 

Chiều thứ 2 (8/4/2019): Thi Chăm sóc sức khỏe trẻ em. P203C từ 14h15

Chiều thứ 4 (10/4/2019): Thi LT Y học cổ truyền P203C từ 14h15

Chiều thứ  6 (12/4/2019): Tập trung phổ biến Kế hoạch thực tập bệnh viện P304C từ 14h15 và thu báo cáo cộng đồng

Thi lại Thực hành Điều dưỡng cơ bản từ 15h15

Tuần 15/4/2019 - 19/4/2019: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 15/4: 

Sáng 16/4: Học Dược học cổ truyền

Sáng 17/4: Thi Pháp luật - tổ chức quản lý dược P204+203C. 14h15

Sáng 18/4: Học Thực hành Dược học cổ truyền. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00

Sáng 19/4: Học Thực hành Dược lâm sàng. Đi học đủ 100%. nghỉ học lại.

Lớp Điều dưỡng : Thực tập Bệnh viện từ ngày 16/4/2018. 

8h00 ngày 16/4/2019: Sinh viên tập trung tại Tầng 6 Nhà 6 Tầng. Viện Y học Phòng không không quân. Đc: 225 Trường Chinh - Đống Đa - HN

Tuần 22/4/2019 - 26/4/2019: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 22/4: 

Sáng 23/4: Học Thực hành Dược lâm sàng. Đi học đủ 100%. nghỉ học lại.

Sáng 24/4: Học Thực hành Dược lâm sàng. Đi học đủ 100%. nghỉ học lại.

Sáng 25/4: Học Thực hành Dược học cổ truyền. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00 học tại P304B

Sáng 26/4: Học Thực hành Dược học cổ truyền. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00 học tại P304B

Tuần 29/4/2019 - 5/5/2019: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Từ 29/4 - 1/5: Nghỉ lễ

Sáng 2/5: Học Thực hành Dược lâm sàng. Đi học đủ 100%. nghỉ học lại.

Chiều 3/5: Thi Marketting dược từ 15h30, P204C

Tuần 6/5/2019 - 11/5/2019: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng  6/5: 

Sáng 7/5: 

Sáng 8/5: Học Thực hành Dược học cổ truyền. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00 học tại P304B

Cả ngày 9/5: Thi Thực hành Dược lâm sàng, nhóm 1 thi sáng từ 7h30, nhóm 2 thi chiều từ 13h30. P204C

Sáng 10/5: Học Thực hành Dược học cổ truyền. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00 học tại P304B

Lịch học tiếp sẽ cập nhật vào chiều thứ 7 (11/5). Sinh viên chú ý để theo sát lịch học.

Tuần 13/5/2019 - 18/5/2019: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng  13/5: 

Sáng  14/5: Học Quản lý kinh tế dược

Sáng  15/5: Học Quản lý kinh tế dược

Sáng  16/5: Học Thực hành Dược học cổ truyền. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00 học tại P304B

Sáng  17/5: THI Thực hành Dược học cổ truyền. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00 tại P304B

Tuần 20/5/2019 - 24/5/2019: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 20/5: 

Sáng 21/5: Học Quản lý kinh tế dược

Sáng 22/5: Học Quản lý kinh tế dược

Sáng  23/5: Thi lại Thực hành Dược lâm sàng. Từ 8h00

Sáng 24/5: Học Quản lý kinh tế dược

Tuần 27/5/2019 - 31/5/2019: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 27/5: Học Quản lý kinh tế dược

Sáng 28/5: 

Sáng 29/5: Học Quản lý kinh tế dược

Sáng 30/5: 

Sáng 31/5: Thi Lý thuyết Dược lâm sàng. Từ 9h30 P303+304C<

Tuần 3/6/2019 - 7/6/2019: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 3/6: 

Sáng 4/6: Thi Quản lý kinh tế dược. Từ 8h15 P303C

Sáng 5/6: 

Sáng 6/6: Thi Dược học cổ truyền. Từ 8h15 P303. Thi xong ở lại phổ biến kê hoạch thực tập. Yêu cầu sinh viên có mặt 100%

Sáng 7/6: 

Lịch thực tập bắt đầu từ 10/6/2019

Địa điểm: BV Đa khoa Thanh Trì. 9h00 sáng 10/6 tập trung.

Thực tập 06 khoa Nội, ngoại sản nhi truyền nhiễm và cấp cứu theo lịch của nhà trường.

 

Lớp Điều dưỡng 

Lịch học từ ngày 19/08/2019- 24/08/2019. Học tại P303 Nhà C. Sáng từ 7h30- 11h30

Sáng 19/8: Học Giáo dục quốc phòng- An ninh

Sáng 20/8: 

Sáng 21/8: Học Giáo dục quốc phòng- An ninh

Sáng 22/8: Học Giáo dục quốc phòng- An ninh

Sáng 23/8: Học Giáo dục quốc phòng- An ninh

Lịch học từ ngày 26/08/2019- 31/08/2019. Học tại P303 Nhà C. Sáng từ 7h30- 11h30

Sáng 26/8: 

Sáng 27/8: Học Giáo dục quốc phòng- An ninh

Sáng 28/8: Học Giáo dục quốc phòng- An ninh

Sáng 29/8: Học Giáo dục quốc phòng- An ninh

Sáng 30/8: Học Giáo dục quốc phòng- An ninh

Tuần 02/9/2019 - 07/09/ 2019 : Học tại P303C (Tầng 3). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 02/9: Nghỉ lễ

Sáng  03/9: 

Sáng 04/9: Học Giáo dục quốc phòng- An ninh

Sáng 05/9:  Thi Giáo dục quốc phòng- An ninh

Sáng 06/9: 

Lớp  Dược KD02- K10

Tuần 09/9/2019 - 14/09/ 2019. Nhà trường tiến hành tổ chức thi lại các môn học từ năm thứ 2. Vì vậy yêu cầu sinh viên học bài để làm bài có kết quả tốt.

Chiều 09/9: Thi lại Bệnh học. Từ 2h00 tại phòng 204 Nhà C

Chiều 10/9: Thi lại Dược Liệu 1 . Từ 2h00 tại phòng 204 Nhà C

Chiều11/9: Thi lại Dược Liệu 2 . Từ 2h00 tại phòng 204 Nhà C

Chiều12/9:  

Sáng 13/9: Phổ Biến kế hoach thực tập. Yêu cầu sinh viên đi đủ 100%. Tập trung tại phòng 304 Nhà C. từ 9h30 phút.

Lớp  Điều Dưỡng KĐD01- K10

Tuần 09/9/2019 - 14/09/ 2019. Nhà trường tiến hành tổ chức thi lại các môn học từ năm thứ 2. Vì vậy yêu cầu sinh viên học bài để làm bài có kết quả tốt.

Sáng 09/9: Thi lại Dinh dưỡng tiết chế Tại phòng 304 Nhà C từ 8h30

Sáng 10/9: 

Sáng 11/9: Thi lại Y Đức. Tại phòng 304 Nhà C từ 8h30

Sáng 12/9:   Phổ Biến kế hoach thực tập Tốt nghiệp . Yêu cầu sinh viên đi đủ 100%. Tập trung tại phòng 304 Nhà C. từ 9h30 phút.

Sáng 13/9: Thi lại môn Chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần. Tại phòng 303 Nhà C từ 8h30

Lớp  Dược KD02- K10

Bắt đàu thực tập tốt nghiệp tại khoa Dược - Viện Y Học phòng không không quân

Từ ngày 16/09. 8h sáng tập trung

Sáng 21/09: Thi lại môn Hóa dược 1. Từ 8h30 . Tại phòng 204 nhà C

Chiều 21/09: Thi lại môn Hóa Dược 2 Từ 14h00 . Tại phòng 204 nhà C

Lớp  Điều Dưỡng KĐD01- K10

Bắt đầu thực tập tốt nghiệp tại bệnh viện Đa Khoa Thanh trì

Thời gian từ ngày 16/09. 9h sáng tập trung

Sáng  21/09: Thi lại môn Tiếng anh chuyên ngành , CSSKNL Bệnh Nội khoa  từ 8h30. Tại phòng 303 nhà C

Lớp  Dược KD02- K10

Tuần 23/9/2019 - 29/09/ 2019 :

Sáng 28/09: Thi lại môn Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. Từ 8h30 tại phòng 204 nhà C

Chiều 28/09: Thi lại môn Tiếng anh chuyên ngành Dược . Từ 14h tại phòng 204 nhà C

Lớp  Điều Dưỡng KĐD01- K10

Sáng 28/09: Thi lại môn CSSK Bà mẹ phụ nữ và gia đình, CSSK Trẻ em . Từ 8h 30 tại phòng 304 nhà C

Lớp  Dược KD02- K10

Tuần từ 30/09/2019: 

 Sinh viên bắt đầu đi thực tập tại nhà thuốc, công ty Dược từ ngày 30/09

Sáng 05/10: Thi lại môn Dược lý 1, Dược lý 2 từ 8h30 phút tại phòng 304C

Chiều 05/10: Thi lại môn Thực vật dược từ 14h00 tại phòng 204 C

Lớp  Điều Dưỡng KĐD01- K10

Sáng 05/10: Thi lại môn Điều Dưỡng người bệnh Da liễu và Quản lý tổ chức y tế từ 8h30 tại phòng 304C.

Tuần từ 07/010/2019: 

Lớp  Dược KD02- K10

Sáng 12/10: Thi lại môn Bào chế 1, Bào chế 2 từ 8h30 phút tại phòng 204 nhà C

Lớp  Điều Dưỡng KĐD01- K10

Sáng 12/10Thi lại môn Cấp cứu ban đầu và hồi sức tích cực, Quản lý điều dưỡng từ 8h30 phút tại phòng 204 nhà C

Tuần từ 14/10/2019: 

Lớp  Dược KD02- K10

Sáng 19/10: Thi lại môn Tiếng anh 1, Marketing Dược từ 8h30 tại phòng 204 nhà C

Lớp  Điều Dưỡng KĐD01- K10

Sáng 19/10: Thi lại môn Tiếng anh 1. Từ 8h30 tại phòng 204 nhà C

Tuần từ ngày 21/10

 Lớp  Dược KD02- K10

Sáng 26/10: Thi lại môn Tiếng anh 2, Dược Lâm  sàng  từ 8h30 tại phòng 204 nhà C

Lớp  Điều Dưỡng KĐD01- K10

Sáng 26/10: Thi lại môn Tiếng anh 2. Từ 8h30 tại phòng 204 nhà C

 Tuần từ ngày 28/10

 Lớp  Dược KD02- K10

Sáng 02/11: Thi lại môn Chính trị 1, chính trị 2, Vật lý lý sinh  từ 8h30 tại phòng 204 nhà C

Lớp  Điều Dưỡng KĐD01- K10

Sáng 02/11: Thi lại môn Chính trị 1, chính trị 2. Từ 8h30 tại phòng 204 nhà C

 Tuần từ ngày 04/11

Lớp KD02-K10

Sáng 09/11: Thi lại môn Hóa sinh, Pháp luật tổ chức quản lý dược, Quản lý kinh tế dược tại phòng 204 nhà C từ 8h30 

Lớp  Điều Dưỡng KĐD01- K10

Sáng 09/11: Thi lại môn Hóa sinh,  tại phòng 204 nhà C từ 8h30 

Tuần từ ngày 11/11/2019- 17/11/2019

Lớp KD02-K10

Từ ngày 11/11/2019: Nhà trường bắt đầu tổ chức các lớp học lại, học vét  cho sinh viên khóa 10. Yêu cầu sinh viên xem lại điểm và chủ động lên trường hoàn thiện lệ phí học lại để nhà trường xếp lớp học. 

Chiều 11/11: Học lại thực hành Hóa Dược 1

Sáng 12/11: Học lại Dược học cổ truyền

Chiều 12/11: Học lại Dược học cổ truyền

Sáng 13/11: Sinh viên hoàn thiện báo cáo tốt nghiệp nộp tại phòng 204 nhà C lúc 9h30 phút. Sinh viên hoàn thiện học phí. Những sinh viên nào chưa hoàn thiện học phí+ kinh phí thực tập sẽ không được thu báo cáo 

Sáng 14/11:

Sáng 15/11: Học lại thực hành Hóa dược 

Tuần từ ngày 18/11/2019- 22/11/2019:Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30

Yêu cầu: sinh viên lên hoàn thiện tiền học lại của tất cả các môn học chậm nhất ngày thứ 4 (20/11) để nhà trường bố trí sắp xếp học lại kịp tiến độ tốt nghiệp. Sinh viên nào không hoàn thiện nhà trường không chịu trách nhiệm các môn: Tiếng Anh, Tiếng ANh chuyên ngành, Giải phẫu SL, Sinh học DT, Vật lý lý sinh, bệnh học, Hóa sinh, Hóa Hữu cơ PTĐL, Chính trị  Pháp luật, Tin học, Dược liệu 1,2, Hóa dược , Dược lý,  thực vật Dược, Bào chế 1,2,  Dược lâm sàng, Marketing Dược.

Sáng 18/11: Học lại thực hành Dược lâm sàng P204C

Chiều 18/11: Học lại thực hành Hóa dược 

Sáng 19/11: Học lại thực hành Dược lâm sàng P204C

Chiều 20/11: THI Dược học cổ truyền (lớp học lại) 14h00 P203C

Sáng 21/11: 

Sáng 22/11:  Học lại thực hành Hóa dược

Chiều 22/11: Học lại thực hành Dược lâm sàng P204C

Tuần từ ngày 25 /11/2019- 1/12/2019:Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30

Chiều 25/11: Học lại Bào chế 2

Chiều 26/11: Học lại Bào chế 2

Sáng 27/11: Học lại Hóa sinh. 304C

Chiều  27/11: Học lại Hóa sinh 304C

Sáng 28/11: Học lại thực hành Dược lý 1

Chiều 28/11: Học lại Dược lý 2

Sáng 29/11: Học lại Thực hành dược lý 1

Chiều 29/11: Học lại Bào chế 2

Chiều 30/11: Học lại Thực hành dược lý 1

Cả ngày 1/12: Học lại Dược lý 2

Tuần từ ngày 2 /12/2019- 8/12/2019:Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30

Sáng 2/12: Học Dược liệu 1 từ 7h30-9h30

                   Học Chính trị 1 từ 9h30-11h30

Chiều 2/12: Học Dược liệu 1 từ 13h30-15h00

                    Học chính trị 1 từ 15h00

Sáng 3/12: Học lại Bào chế 1 từ 8h00-9h00

                   Học lại Marketing từ 9h00

                   Học chính trị 2 từ 9h00 304C

Chiều 3/12: Học hóa dược 1 từ 14h00

                    Học  Pháp luật đại cương từ 13h30-15h00. P304C

                    Học Tiếng Anh chuyên ngành từ 15h00 P304C

Sáng 4/12: Học Giải phẫu sinh lý từ 8h00-10h00. Học Dược liệu 1 8h00

Chiều 4/12: Học Pháp luật đại cương từ 13h30-14h30

                     Học Giải phẫu sinh lý từ 14h30-16h00

                     Học sinh học di truyền từ 16h00

Sáng 5/12: Học marketing Dược từ 8h00-9h30, Học Dược liệu 2 8h00

                   Học chính trị 2 từ 9h30

Chiều 5/12: Học Tiếng anh 1 từ 13h30-16h00

                     Học sinh học di truyền từ 16h00

Sáng 6/12: Học thực vật dược từ 8h00 

                   Học Dược liệu 2 từ 8h00 P304C

Chiều 6/12: Học hóa dược 1 từ 13h30-15h00

                    Học thực vật dược từ 15h00 

                    Học Dược liệu 2 từ 15h00 P304C

Sáng 7/12:   HỌc Hóa dược 2 từ 8h00

Chiều 7/12:  Học Hóa dược 2 từ 13h30

Sáng 8/12: Học tiếng anh 2 từ 8h00 P304

                   Học Hóa hữu cơ phân tích ĐL từ 8h00

Chiều 8/12: Học hóa hữu cơ PTĐL từ 13h30

Yêu cầu: Sinh viên xem kỹ lịch học tránh nhìn nhầm giờ và ngày học, môn học, không được nghỉ buổi học lại nào nếu không sẽ không đủ điều kiện thi tốt nghiệp năm 2019.

Lịch học các môn thi tốt nghiệp lớp Dược: 

Chú ý:

  1. Địa điểm học: Lý thuyết + Thực Hành Dược liệu Lớp D1 học tại P203C, D2 học tại 303 Nhà C, Thực hành Hóa dược và TH bào chế tại phòng  204 Nhà C
  2. Thời gian học: Sáng 8h00 vào lớp, chiều 13h00 vào lớp,
  3. Học thực hành mỗi lớp chia 2 nhóm. Nếu học sáng: nhóm 1 (N1) học  từ 8h00-9h30, nhóm 2 (N2) từ 9h30-11h00, nếu học chiều nhóm 1(N1) từ 13h00-14h30, nhóm 2 (N2) từ 14h30-16h00.

Yêu cầu: đi học đầy đủ 100%, nghỉ học hoặc thiếu bài kiểm tra không được thi tốt nghiệp. 

Sáng 16/12:  Lớp D1- LT Hóa dược

Chiều 16/12: Lớp D2- LT Hóa dược

                       Lớp D1- TH Dược liệu N1

                       Lớp D1- TH Dược liệu N2

Sáng 17/12: Lớp D1- LT Hóa dược

                      Lớp D2 - LT Dược liệu

Chiều 17/12: Lớp D2 - LT Hóa dược

                      Lớp D1 - LT Dược liệu

Sáng 18/12: Lớp D1- LT Hóa dược

                      Lớp D2 - LT Dược liệu

Chiều 18/12: Lớp D2 - LT Hóa dược

                      Lớp D1 - LT Dược liệu

Sáng 19/12: Lớp D2- TH Dược liệu N1

                     Lớp D2- TH Dược liệu N2

Chiều 19/12: Lớp D1- TH Dược liệu N1

                       Lớp D1- TH Dược liệu N2

Sáng 20/12: Lớp D2 - LT Dược liệu

                     Lớp D1- TH Hóa dược N1

                     Lớp D1- TH Hóa dược N2

Chiều 20/12: Lớp D1 - LT Dược liệu

                      Lớp D2- TH Hóa dược N1

                      Lớp D2- TH Hóa dược N2

Sáng 21/12: Lớp D1- TH Hóa dược N1

                     Lớp D1- TH Hóa dược N2

Chiều 21/12: Lớp D2- TH Hóa dược N1

                       Lớp D2- TH Hóa dược N2

Sáng 22/12: Lớp D1- TH Bào chế N1

                     Lớp D1- TH Bào chế N2

Chiều 22/12: Lớp D2- TH Bào chế N1

                         Lớp D2- TH Bào chế N2

Sáng 23/12:

Chiều 23/12: Lớp D2- TH Dược liệu N1

                       Lớp D2- TH Dược liệu N2

Sáng 24/12: Lớp D1- TH Bào chế N1

                     Lớp D1- TH Bào chế N2

Chiều 24/12: Lớp D2- TH Bào chế N1

                     Lớp D2- TH Bào chế N2

Dự kiến thi các môn tốt nghiệp: 26/12

Lịch học các môn thi tốt nghiệp lớp Điều dưỡng: 

yêu cầu đi học đầy đủ 100%, nghỉ học hoặc thiếu bài kiểm tra không được thi tốt nghiệp.

Ngày 16/12:  

Sáng 17/12: Học Điều dưỡng Nội khoa chuyên sâu P204C

Chiều 17/12: Học Điều dưỡng Nội khoa chuyên sâu P204C

Sáng 18/12: Học Điều dưỡng Ngoại khoa chuyên sâu P204C

Chiều 18/12: Học Điều dưỡng Nội khoa chuyên sâu P204C

Sáng 19/12: Học Điều dưỡng Nội khoa chuyên sâu P204C

Chiều 19/12: Học Điều dưỡng Nội khoa chuyên sâu P204C

Sáng 20/12: Học Điều dưỡng Ngoại khoa chuyên sâu P304C

Chiều 20/12: Học Điều dưỡng Nội khoa chuyên sâu P303C

Ngày 21/12: 

Sáng 22/12: Học Điều dưỡng Ngoại khoa chuyên sâu P304C

Chiều 22/12: Học Điều dưỡng Ngoại khoa chuyên sâu P304C

Sáng 23/12: Học Điều dưỡng Ngoại khoa chuyên sâu P204C

Chiều 23/12: Học Điều dưỡng Ngoại khoa chuyên sâu P204C

Sáng 24/12: Học Quản lý điều dưỡng chuyên sâu P204C

Chiều 24/12: Học Quản lý điều dưỡng chuyên sâu P204C

Dự kiến thi các môn tốt nghiệp: báo sau

1. Lịch Thi tốt nghiệp Ngành Dược Ngày 26/12/2019

Thi ngày 26/12/2019: Yêu cầu sinh viên đi thi đầy đủ, đúng giờ, mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư để vào thi. Thi tại P203+204+304 Nhà C. Sinh viên nào chưa đối chiếu bằng gốc THPT phải mang theo để đối chiếu

Sáng 26/12: -  7h00 Sinh viên có mặt tại phòng thi. 

                     - Thi Lý thuyết Hóa dược nâng cao (60p): Từ 7h30-8h30

                     - Thi Lý thuyết Dược liệu nâng cao (60p): Từ 9h00-10h00

Chiều 26/12: - Thi Thực hành Hóa dược nâng cao 13h00-15h00 ( yêu cầu mặc áo blouse)

                      - Thi Thực hành Bào chế nâng cao 13h00-15h00 ( yêu cầu mặc áo blouse)

                      - Thi Thực hành Dược liệu nâng cao 15h00-17h30 ( yêu cầu mặc áo blouse)

Thời gian phát bằng tốt nghiệp dự kiến: Tháng 2/2020. Địa điểm và thời gian sẽ thông báo cụ thể sau.

2. Lịch Thi tốt nghiệp Ngành Điều dưỡng Ngày 26/12/2019

Thi ngày 26/12/2019: Yêu cầu sinh viên đi thi đầy đủ, đúng giờ, mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư để vào thi. Thi tại P303 Nhà C. Sinh viên nào chưa đối chiếu bằng gốc THPT phải mang theo để đối chiếu

Sáng 26/12: -  7h00 Sinh viên có mặt tại phòng thi. 

                     - Thi CSNL bệnh nội khoa chuyên sâu (60p): Từ 7h30-8h30

                     - Thi CSNL bệnh ngoại khoa chuyên sâu (60p): Từ 9h00-10h00

                    - Thi quản lý điều dưỡng chuyên sâu (60p): Từ 10h00-11h00

 

Thời gian phát bằng tốt nghiệp dự kiến: Tháng 2/2020. Địa điểm và thời gian sẽ thông báo cụ thể sau.

 

Lịch học lại và thi lại các môn nâng cao:

chú ý: sinh viên nào trượt lý thuyết là phải học lại cả phần lý thuyết và thực hành để thi. Sinh viên nào chỉ trượt phần thực hành sẽ thi lại và thi vào chiều 12/1/2020.

sáng từ 7h30. Chiều từ 13h00.

Cả Ngày 9/1: học lại Hoá dược nâng cao P204C

Cả Ngày 10/1: học lại hoá dược nâng cao P204C

Chiều 10/1: học lại bào chế nâng cao 203C

Chiều 10/1: học lại thực hành dược liệu nâng cao 304C

Cả ngày 11/1: học dược liệu nâng cao 204C

Lịch Thi: 

Cả ngày 12/1: sáng thi lý thuyết từ 7h00 204C, chiều thi thực hành từ 13h00 204C

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi