Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp D08K7 và D09K7

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.
Tuần từ  25/4 đến 29/4

Thông báo: Lớp học thực hành ở P304 nhà B.  Đi muộn quá 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại.  Cả lớp chú ý không được mặc áo blu đi lại ở sân và ra ngoài cổng trường. Chỉ mặc áo blu trong giờ thực hành.

- Sáng 25/4: Lớp D08 Học Giáo dục thể chất 3

- Chiều 25/4:  Lớp D09 Học Giáo dục thể chất 3

- Chiều 26/4: Học Quản trị kinh doanh Dược

- Chiều  27/4:  Học Quản trị kinh doanh Dược

- Chiều 28/4:

- Sáng  29/4: Lớp D09  Thi  thực hành Bào chế 1. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, Nhóm 2 từ 9h30-11h30

Tuần từ  4/5 đến 7/5

Thông báo: Lớp học thực hành ở P304 nhà B.  Đi muộn quá 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại.  Cả lớp chú ý không được mặc áo blu đi lại ở sân và ra ngoài cổng trường. Chỉ mặc áo blu trong giờ thực hành.

- Chiều 4/5:  D08 học thực hành bào chế 1. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, Nhóm 2 từ 15h30-17h30.

- Chiều  5/5:  Học Dược lâm sàng 1

- Sáng  6/5: Lớp D08  Thi  thực hành Bào chế 1. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, Nhóm 2 từ 9h30-11h30

 

Tuần từ  9/5 đến 14/5

Thông báo: Lớp học thực hành ở P304 nhà B.  Đi muộn quá 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại.  Cả lớp chú ý không được mặc áo blu đi lại ở sân và ra ngoài cổng trường. Chỉ mặc áo blu trong giờ thực hành.

- Sáng 10/5:  Học Dược lâm sàng 1

- Chiều  11/5:  Học Dược lâm sàng 1

- Chiều 12/5: Học Dược lâm sàng 1

- Sáng  13/5: Lớp D08  Học Giáo dục thể chất 3

- Chiều 13/5: Lớp D09 Học Giáo dục thể chất 3

 

Tuần từ  16/5 đến 22/5

- Sáng  16/5:  

- Sáng  17/5:  D08 thi Quản trị Kinh doanh Dược Ca 1: từ 8h - 9h30

                                    D09 thi Quản trị Kinh doanh Dược Ca 2: từ 9h30 - 11h00

- Chiều 18/5:

- Sáng  19/5: Học Giáo dục quốc phòng (Học đủ 100% quân số, nghỉ học lại)

- Sáng 20/5: Lớp D08 Học Giáo dục thể chất 3

- Chiều 20/5: Lớp D09 Học Giáo dục thể chất 3

 

 

Tuần từ  23/5 đến 28/5

- Sáng  23/5:

- Chiều  24/5:  Học Dược lâm sàng 2

- Sáng  25/5: Học Giáo dục quốc phòng (Học đủ 100% quân số, nghỉ học lại)

- Chiều 26/5:  

- Sáng 27/5:  Học Giáo dục quốc phòng (Học đủ 100% quân số, nghỉ học lại)

- Chiều 27/5: Học Dược lâm sàng 2

Tuần từ  30/5 đến 5/6

- Sáng  30/5:

- Chiều  31/5:  Học Dược lâm sàng 2

- Sáng  25/5:

- Chiều 2/6:   Học Dược lâm sàng 2

- Sáng 3/6:  D08 Thi Dược lâm sàng 1 Ca 1 Từ 8h00-9h30 P101+202A

                            D09 Thi Dược lâm sàng 1 Ca 2 Từ 9h30-11h00 P101+202A

 

Tuần từ  6/6 đến 10/6

- Sáng  6/6:

- Chiều  7/6:  

- Sáng  8/6: Học Dược lâm sàng 2

- Sáng 9/6:   Thi lại Hóa sinh và Tiếng Anh chuyên ngành P202 từ 8h00

- Sáng 10/6:  Học Dược lâm sàng 2

Tuần từ  13/6 đến 19/6 ( chú ý thay đổi lịch thi lại y đức)

- Sáng  13/6: Lớp D08 học thực hành Dược lâm sàng 1 Phòng 202A, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.

- Sáng 14/6: Học lại Hóa sinh P202

- Sáng  15/6: Lớp D09 học thực hành Dược lâm sàng 1 Phòng 202A, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.

- Chiều 15/6: Học lại Hóa sinh P202

- Chiều 16/6:   Thi lại Y đức  lùi lại thi cùng Khóa 8 vào chiều ngày thứ 7 (25/6)

- Sáng 17/6:  Lớp D08 học thực hành Dược lâm sàng 1 Phòng 202A, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.

Tuần từ  20/6 đến 26/6 (chú ý lịch học thay đổi Học lại môn Hóa sinh)

- Sáng  20/6: Lớp D09 học thực hành Dược lâm sàng 1 Phòng 202A, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.

- Sáng 21/6: Học lại Hóa sinh

- Chieu 21/6: Học lại Hóa sinh

- Sáng 22/6: Lớp D08 thi thực hành Dược lâm sàng 1 Phòng 202A, nhóm 1 thi từ 7h30-9h30, nhóm 2 thi từ 9h30-11h30.

- Sáng 23/6: Thi Dược lâm sàng 2 P101+202 . D08 thi ca 1 từ 8h00, D09 thi ca 2 từ 9h30

- Chiều 23/6: Học bổ sung Hóa dược 1

- Sáng 24/6: Lớp D09 thi thực hành Dược lâm sàng 1 Phòng 202A, nhóm 1 thi từ 7h30-9h30, nhóm 2 thi từ 9h30-11h30.

- Chiều 24/6: Thi lại hóa sinh

- Sáng 25/6: Thi lại Hóa dược 1 P101

- Chiều 25/6: Thi lại Y đức P101


Lịch học Khóa 7:

 Bắt đầu từ thứ 2 (15/8/2016) các lớp học bình thường, trước tuần học 01 tuần nhà trường sẽ up lịch học cụ thể cho lớp.

Lịch học sau hè

Tuần 15/8 - 20/8

- Sáng 15/8: Học Marketing Dược

- Sáng 16/8:

- Sáng 17/8:

- Sáng 18/8:

- Sáng 19/8: Học Marketing Dược

 

Tuần 22/8 - 26/8

- Sáng 22/8:

- Sáng 23/8: Học Marketing Dược

- Sáng 24/8: Học Marketing Dược

- Sáng 25/8:

- Sáng 26/8:

 Tuần 29/8 - 2/9

- Sáng 29/8:

- Sáng 30/8: Học Marketing Dược

- Sáng 31/8: Học Marketing Dược

- Sáng 1/9: 

- Sáng 2/9: 

 Tuần 5/9 - 9/9

- Sáng 5/9: Học Kinh tế Dược
- Sáng 6/9: Học Kinh tế Dược
- Sáng 7/9: 
- Sáng 8/9: Học Bào chế 2
- Sáng 9/9: 

 Tuần 12/9 - 17/9

- Sáng 12/9: Học Kinh tế Dược
- Sáng 13/9: Học Kinh tế Dược
- Sáng 14/9: Học Bào chế 2
- Sáng 15/9: Học Bào chế 2
- Sáng 16/9: 

Tuần 19/9 - 24/9

- Sáng 19/9: 
- Sáng 20/9: Học Kinh tế Dược
- Sáng 21/9: Học Bào chế 2
- Sáng 22/9: 
- Sáng 23/9: Học Kinh tế Dược

Tuần 26/9 - 1/10

- Sáng 26/9: 
- Sáng 27/9: Học Bào chế 2
- Sáng 28/9: Học Bào chế 2
- Sáng 29/9: Thi Marketing Dược. D08 thi ca 1 từ 8h00-9h30, D09 thi ca 2 từ 9h30-11h00. P102+202A
- Sáng 30/9: 

Tuần 3/10 - 8/10
Lưu ý: Đề nghị sinh viên nghiêm túc học tập và ôn tập để thi đạt kết quả cao nhất. 
- Sáng 3/10: 
- Sáng 4/10: Học Dược liệu 2
- Sáng 5/10: Thi Kinh tế Dược. D08 thi ca 1 từ 8h00-9h30, D09 thi ca 2 từ 9h30-11h00. P101+202A
- Sáng 6/10: 
- Sáng 7/10: Thi Bào chế 2. D08 thi ca 1 từ 8h00-9h30, D09 thi ca 2 từ 9h30-11h00. P101+202A

Tuần 10/10 - 15/10
Lưu ý: Đề nghị sinh viên nghiêm túc học tập và ôn tập để thi đạt kết quả cao nhất. 
- Sáng 10/10: 
- Sáng 11/10: Học Dược liệu 2
- Sáng 12/10: Học Hóa Dược 3
- Sáng 13/10: Nghỉ
- Sáng 14/10: Học Dược liệu 2

Tuần 17/10 - 23/10
Lưu ý: Đề nghị sinh viên nghiêm túc học tập và ôn tập để thi đạt kết quả cao nhất. 

Chú ý: 16h30 Chiều thứ 3 ( 18/10) Bí thư + Lớp trưởng các lớp Khóa 7, 8 , 9 đi họp tại Phòng 202 Nhà A.
- Sáng 17/10: 
- Sáng 18/10: Học Dược liệu 2
- Sáng 19/10: Học Hóa Dược 3
- Sáng 20/10: Học Hóa Dược 3
- Sáng 21/10: Học Dược liệu 2

Tuần 24/10 - 28/10
Lưu ý: Đề nghị sinh viên nghiêm túc học tập và ôn tập để thi đạt kết quả cao nhất. 
- Sáng 24/10: Học Hóa Dược 3
- Sáng 25/10: 
- Sáng 26/10: Học Hóa Dược 3
- Sáng 27/10: Học Hóa Dược 3
- Sáng 28/10: Học Dược liệu 2

Tuần 31/10 - 5/11
Lưu ý: Đề nghị sinh viên nghiêm túc học tập và ôn tập để thi đạt kết quả cao nhất. 
- Sáng 31/10: 
- Sáng 1/11: 
- Sáng 2/11: Học Hóa Dược 3
- Sáng 3/11: Học Hóa Dược 3
- Sáng 4/11: Học Hóa Dược 3

Tuần 7/11 - 12/11
Lưu ý: Đề nghị sinh viên nghiêm túc học tập và ôn tập để thi đạt kết quả cao nhất. 
Sáng 7/11: 

Sáng 8/11: Thi Dược liệu 2 P101+202A, D08 thi ca 1 từ 8h00, D09 thi ca 2 từ 9h30

Sáng 9/11: 

Sáng 10/11: 

Sáng 11/11:

Sáng 12/11: Cắt lịch Thi Hóa Dược 3 

Tuần 14/11 - 19/11
Chú ý: 16h30 chiều thứ 4 (16/11) họp Lớp Trưởng + Bí thư các lớp tại P202A
Sáng 14/11: 

Sáng 15/11: 

Sáng 16/11: Học Những NLCB của CN Mác Lê Nin ( học bổ sung 100% SV đi học) 

Sáng 17/11: Học Những NLCB của CN Mác Lê Nin ( học bổ sung 100% SV đi học)

Sáng 18/11: Thi Hóa Dược 3, Lớp D08 thi ca 1 từ 8h00, D09 thi ca 2 từ 9h30, P102+202A

Tuần 21/11 - 26/11
Chú ý: 16h30 chiều thứ 4 (16/11) họp Lớp Trưởng + Bí thư các lớp tại P202A
Sáng 21/11: 

Sáng 22/11: Thi Những NLCB của CN Mác Lê Nin, Cả 2 lớp thi từ 8h00, D09 Thi P202A, D08 thi P101+102A

Chú ý: Thi xong tất cả 2 lớp ở lại để nhà trường thông báo kế hoạch thực tập bệnh viện

Lịch Thực tập Bệnh viện Từ ngày 23/11 - 21/12/2016

     Lớp D08 đi thực tập các buổi sáng từ thứ 2 - thứ 6

     Lớp D09 đi thực tập các buổi chiều từ thứ 2 - thứ 6

Tuần 03/1/2017 - 16/4/2017

Thực tập tốt nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng

 8h00 ngày 03.01.2017 cả lớp tập trung tại Cổng Bệnh viện  Đa khoa Đan Phượng
ĐC: Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội.

Lịch nghỉ Tết âm lịch từ ngày 23/01/2017 - 12/02/2017 (Dương lịch)

LỊCH HỌC TIẾP

Tuần 10/4 - 14/4: Học tại P202A

Chiều 10/4: Học Pháp chế Dược 

Chiều 11/4: Học Pháp chế Dược

Sáng 12/4: Học Pháp chế Dược

Chiều 12/4: Học Pháp chế Dược

Từ 13/4 - 15/4: Thi lại các môn, sẽ có lịch cụ thể vào thứ 3. Liên hệ Phòng đào tạo.

 

Tuần 17/4 - 21/4: Học tại P202A

Chiều 17/4: 

Chiều 18/4: Học Pháp chế Dược

Chiều 19/4: Học Pháp chế Dược

Chiều 20/4: 

Từ 20/4 - 23/4: 

Lịch thi lại:

Sáng thứ 6 ( 21/4): Thi lại Sinh học di truyền, Tiếng Anh 2, Dược lý 1, Y đức, Mác Lê Nin 2, Quản trị kinh doanh dược. P102A từ 9h30

Chiều thứ 6 (21/4): Thi lại Hóa dược 1, Dược lý 2, Bào chế 1 P102A, từ 15h30

Sáng chủ nhật ( 23/4): Thi lại Quản lý tồn trữ thuốc, Tổ chức quản lý dược, Hóa dược 2, Dược lâm sàng 1. P202A, từ 8h30

Chiều chủ nhật (23/4): Thi lại Dược lâm sàng 2, Marketing Dược, Kinh tế Dược. P202A, từ 14h00.

 

Tuần 24/4 - 28/4:

Sáng 25/4:  THI Pháp chế dược, Phòng 1 thi tại P303C, Phòng 2 thi tại P305B

                  Lớp D08 thi ca 1 từ 8h00. Lớp D09 thi ca 2 từ 9h30

Tất cả những sinh viên không nợ môn, nợ điểm được nghỉ đến 30/4, 1/5. Sau đó sẽ có lịch học và ôn tốt nghiệp.

 

Tuần 3/5 - 5/5 ( Sinh viên nào không nợ môn được nghỉ, Sv nào nợ môn phải đóng tiền sớm trước 4/5 để được trường xếp lịch, bố trí giáo viên dạy. 

Sinh viên nào đã đóng tiền học lại xem lịch học trên web)

Sáng 5/5: Học lại Dược lý P305B

Chiều 5/5: Học lại Dược lý P305B

Sáng 6/5: Học lại Mác 1 P302C. 

Chiều 6/5: Học lại Mác 1 P302C. và Thi lại Dược lâm sàng 1 P202A từ 14h00

 

Tuần 8/5 - 12/5

Lịch học các môn chuyên sâu tốt nghiệp: 

Yêu cầu 100% sinh viên đi học đầy đủ. Những sinh viên nào chưa hoàn thiện học phí sẽ phải hoàn thiện vào tuần tới trước 12/5, nếu không nhà trường sẽ dừng học. Những sinh viên còn nợ môn gặp Cô Phương vào sáng 9/5 để liên hệ lớp học. Riêng những sinh viên không có kết quả thực tập tốt nghiệp phải học lại và trả nợ môn cùng Khóa 8.

Sáng 9/5: Nghỉ học 

Chiều 9/5: Học Hóa dược nâng cao P202A 13h00-17h00

Chiều 11/5: Học Bào chế nâng cao P202A 13h15-17h15

Chiều 12/5: Học Bào chế nâng cao P202A 13h15-17h15

 

Tuần 15/5 - 20/5

Lịch học các môn chuyên sâu tốt nghiệp: 

Thông báo: Sinh viên hoàn thiện toàn bộ tiền ôn thi tốt nghiệp, tiền giáo trình, tiền học phí về văn phòng. Hạn cuối: 18/5/2017. Còn sinh viên nộp tiền nợ môn phải hoàn thiện vào thứ 2 (16/5/2017) nếu không nhà trường không xếp lịch học bù. Và sinh viên nợ môn phải thi cùng khóa 8.

Chiều 15/5: Học Hóa dược nâng cao P202A 13h15-17h00

Sáng 16/5: Học Thực hành Bào chế nâng cao P303C, nhóm 1, 7h30-11h30

Chiều 16/5: Học Thực hành Bào chế nâng cao P303C, nhóm 2, 13h15-17h30

Cả ngày 17/5: Học lại Y đức. P303C từ 8h00

Chiều 18/5: Học Hóa dược nâng cao P202A 13h15-17h15

Tuần 22/5 - 27/5

Chiều 22/5: Học Thực hành Hóa dược nâng cao P304B, nhóm 1, 13h15-17h30

Sáng 25/5:  Học Thực hành Hóa dược nâng cao P304B, nhóm 2, 7h30-11h30

Chiều 25/5: Học Thực hành Hóa dược nâng cao P304B, nhóm 3, 13h15-17h30

Sáng 27/5: Học Thực hành Bào chế nâng cao P304B, nhóm 3, 7h30-11h30

Tuần 29/5 - 3/6

Sáng 29/5: Tập trung 2 lớp. D08 phòng 101A, D09 phòng 102A. 9h00

Ngày 30/5 - 4/6: Tự ôn thi

 

Lịch Thi Tốt Nghiệp: 7h00 tập trung xem số báo danh phòng thi. 

Sáng 5/6: Thi Lý thuyết Hóa dược nâng cao (90 phút) 7h30-9h00 P202A+101A

                Thi Lý thuyết Bào chế nâng cao ( 90 phút) 10h00-11h30 P202A+101A

Ngày 6/8: Thi tốt nghiệp phần thực hành bào chế + hóa dược nâng cao. D08 thi sáng từ 7h30, D09 Thi chiều từ 13h00. P101A+102A.

Trả bằng tốt nghiệp THPT nhà trường sẽ thông báo cụ thể cho sinh viên sau.

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi