Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp CĐ Dược VB2 - 3

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Tuần từ 18/8 - 19/8: Học P203C

Thời gian học Sáng từ: 7h30 đến 11h30

                          Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Cả Ngày 18/8: Học Vật lý đại cương

Cả Ngày 19/8: Học Hóa đại cương vô cơ

Tuần từ 25/8 - 26/8: Học P203C

Thời gian học Sáng từ: 7h30 đến 11h30

                          Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Cả Ngày 25/8: Học Vật lý đại cương

Cả Ngày 26/8: Học Hóa đại cương vô cơ

Tuần 1/9 - 2/9: Nghỉ lễ

Tuần từ 8/9 - 9/9: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (8/9):Học Vật lý đại cương

Cả ngày chủ nhật (9/9): Học Hóa đại cương vô cơ

Tuần từ 15/9 - 16/9: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (15/9): Học Sinh học di truyền

Cả ngày chủ nhật (16/9): Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ, P303 Nhà B. Từ 8h00. Yêu cầu mặc áo blu khi vào phòng thực hành. Đi muộn 15 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần từ 22/9 - 23/9: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (22/9): Học Sinh học di truyền

Cả ngày chủ nhật (23/9): Sáng  Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ, P303 Nhà B. Từ 8h00. Yêu cầu mặc áo blu khi vào phòng thực hành. Đi muộn 15 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại. Chiều thi Thực hành Hóa đại cương vô cơ từ 13h30.

Tuần từ 29/9 - 30/9: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (29/9): Học Sinh học di truyền

Cả ngày chủ nhật (30/9): Học xác suất thống kê

Tuần từ 6/10 - 7/10: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (6/10): Sáng: Học Tiếng Anh

                                   Chiều: Thi Lý thuyết Vật lý đại cương. 14h00

Cả ngày chủ nhật (7/10): Học xác suất thống kê

Tuần từ 13/10 - 14/10: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (13/10): Sáng: Học Tiếng Anh

                                   Chiều: Thi Lý thuyết Hóa học đại cương vô cơ. 14h00

Cả ngày chủ nhật (14/10): Học xác suất thống kê

Tuần từ 20/10 - 21/10: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (20/10): Học Tiếng Anh

Cả ngày chủ nhật (21/10): nghỉ

Tuần từ 27/10 - 28/10: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (27/10): Học Tiếng Anh

Cả ngày chủ nhật (28/10): Học Giải phẫu sinh lý

Tuần từ 3/11 - 4/11: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (3/11): Học Giải phẫu sinh lý

Cả ngày chủ nhật (4/11): Học Giải phẫu sinh lý

Tuần từ 10/11 - 11/11: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (10/11): Học Tiếng Anh. Nghỉ sáng, học chiều bình thường

Cả ngày chủ nhật (11/11): Học Vi sinh ký sinh trùng

Tuần từ 17/11 - 18/11: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (17/11): Học Tiếng Anh.

Cả ngày chủ nhật (18/11): Sáng Học Vi sinh ký sinh trùng, chiều học Tiếng Anh

Tuần từ 24/11 - 25/11: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (24/11): Học Tiếng Anh.

Sáng chủ nhật (25/11): Thi Xác suất thống kê 8h30, Thi Sinh học Di truyền 9h30

Tuần từ 1/12 - 2/12: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (1/12): Học Giải phẫu sinh lý

Cả ngày chủ nhật (2/12): Học thực hành Giải phẫu sinh lý

Tuần từ 8/12 - 9/12: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (8/12):Sáng Học Thực hành Giải phẫu sinh lý, Chiều THI Thực hành Giải phẫu sinh lý

Cả ngày chủ nhật (9/12): Nghỉ

Tuần từ 15/12 - 16/12: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (15/12): Sáng Học Vi sinh ký sinh trùng. Chiều Thi Tiếng Anh từ 14h15

Cả ngày chủ nhật (16/12): Sáng Thi Lý thuyết Giải phẫu sinh lý từ 8h30, chiều nghỉ.

Tuần từ 22/12 - 23/12: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (22/12): Học Thực hành Vi sinh ký sinh trùng. P304 Nhà B. Yêu cầu mặc áo blu và đi học đúng giờ đầy đủ 100%. Đi muộn quá 15 phút nghỉ học lại.

Cả ngày chủ nhật (23/12): - Sáng Học Thực hành Vi sinh ký sinh trùng. P304 Nhà B. Yêu cầu mặc áo blu và đi học đúng giờ đầy đủ 100%. Đi muộn quá 15 phút nghỉ học lại.

                                          - Chiều Thi  Thực hành Vi sinh ký sinh trùng

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi