Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp CĐ Dược VB2 - CD01

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.


 1. DThông báo lịch lớp VB2 Cao đẳng Dược Học tại Phòng 101 Nhà A
  Tuần từ 9/5 - 15/5
  - Sáng thứ 7 (14/5): Học Giải phẫu sinh lý
  - Chiều thứ 7 (14/5): Học Giải phẫu sinh lý
  - Sáng chủ nhật (15/5): Học Hóa đại cương vô cơ
  Tuần 20/5 - 22/5
  - Chiều thứ 7 (21/5): Học Giải phẫu sinh lý
  - Sáng chủ nhật (22/5): Học Hóa đại cương vô cơ
  - Chiều chủ nhật (22/5): NGHỈ
  Tuần 28/5 - 29/5
  - Chiều thứ 7 (28/5): Học Sinh học di truyền
  - Sáng chủ nhật (29/5): Học Giải phẫu sinh lý
  - Chiều chủ nhật (29/5): Học Sinh học di truyền
  Tuần 4/6 - 5/6
  - Chiều thứ 7 (4/6): Học Hóa đại cương vô cơ
  - Sáng chủ nhật (5/6): Học Hóa đại cương vô cơ
  - Chiều chủ nhật (5/6): Học Sinh học di truyền
  Tuần 11/6 - 12/6
  - Chiều thứ 7 (11/6): Học Sinh học di truyền
  - Sáng chủ nhật (12/6): Học Sinh học di truyền
  - Chiều chủ nhật (12/6): Học Sinh học di truyền

  Lịch học sau nghỉ hè

  Tuần 13/8 - 14/8
  Chú ý: Lớp học thực hành tại Phòng thực hành 304 Nhà B. Đề nghị các sinh viên mặc áo blu khi học tại phòng thực hành của nhà trường.

  - Sáng thứ 7 (13/8): Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P304B.
  - Chiều thứ 7 (13/8): Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P304B
  - Sáng chủ nhật (14/8): Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P304B.
  - Chiều chủ nhật (14/8): Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P304B.

  Tuần 20/8 - 21/8
  Cắt lịch học tuần 20/8-21/8 vì mưa bão
  - Sáng thứ 7 (20/8): nghỉ Học Đạo đức nghề nghiệp P101A
  - Chiều thứ 7 (20/8): nghỉ Thi Lý thuyết Hóa đại cương - vô cơ
  - Sáng chủ nhật (21/8): nghỉ Thi Thực hành Hóa đại cương vô cơ P304B.
  - Chiều chủ nhật (21/8):nghỉ  Thi Thực hành Hóa đại cương vô cơ P304B.

  Tuần 27/8 - 28/8

  - Sáng thứ 7: Nghỉ
  - Chiều thứ 7: Nghỉ
  - Sáng chủ nhật(28/8): Học Đạo đức nghề nghiệp P101A
  - Chiều chủ nhật(28/8): Học Xác suất thống kê y học P101A
   
  Tuần 3/9 - 4/9 : Nghỉ lễ 2/9

Tuần 10/9-11/9: 

Sáng thứ 7  (10/9):  Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P304B.
Chiều thứ 7 (10/9):  Thi Thực hành Hóa đại cương vô cơ P304B.

Sáng chủ nhật(11/9): Học Đạo đức nghề nghiệp P101A
Chiều chủ nhật(11/9): Học Xác suất thống kê y học P101A

Tuần 12/9-17/9:

Sáng thứ 7  (17/9):  Học Đạo đức nghề nghiệp P101A
Chiều thứ 7 (17/9):  Thi Lý thuyết  Hóa đại cương vô cơ P101A

Sáng chủ nhật(18/9): Học Đạo đức nghề nghiệp P101A
Chiều chủ nhật(18/9): Học Xác suất thống kê y học P101A

Tuần 24/9-25/9:

Sáng thứ 7  (24/9):  Thi Sinh học Di truyền từ 9h00 P101A
Chiều thứ 7 (24/9): Học Xác suất thống kê y học P101A

Sáng chủ nhật(25/9): Nghỉ 
Chiều chủ nhật(25/9): Nghỉ

Tuần 1/10-2/10:

Sáng thứ 7  (1/10):  Thi Giải phẫu sinh lý từ 9h00 P101A
Chiều thứ 7 (1/10): Học Vật lý 

Sáng chủ nhật(2/10): Học Vật lý 
Chiều chủ nhật(2/10): Học Xác suất thống kê y học P101A

Tuần 8/10-9/10:

Sáng thứ 7  (8/10): Học Xác suất thống kê y học P101A
Chiều thứ 7 (8/10): Học Vật lý 

Sáng chủ nhật(9/10): Học Vật lý 
Chiều chủ nhật(9/10): Học Xác suất thống kê y học P101A

Tuần 15/10-16/10: (Học tại Phòng 101 Nhà A)

Sáng thứ 7  (15/10): Học Hóa sinh 
Chiều thứ 7 (15/10): Học Vật lý 

Sáng chủ nhật(16/10): Học Vật lý 
Chiều chủ nhật(16/10): Học Hóa sinh

Tuần 22/10-23/10: (Học tại Phòng 101 Nhà A)

Sáng thứ 7  (22/10): Học Hóa sinh 
Chiều thứ 7 (22/10): Học Vi sinh ký sinh trùng

Sáng chủ nhật(23/10): Học Vi sinh ký sinh trùng
Chiều chủ nhật(23/10): Học Hóa sinh

Tuần 29/10-30/10: (Học tại Phòng 101 Nhà A)

Sáng thứ 7  (29/10): Học Hóa sinh 
Chiều thứ 7 (29/10): Nghỉ học

Sáng chủ nhật(30/10): Học Vi sinh ký sinh trùng
Chiều chủ nhật(30/10): Học Vi sinh ký sinh trùng

Tuần 5/11 - 6/11: (Học tại Phòng 101 Nhà A)

Thông báo:

Các Anh/chị chú ý, những anh/chị nào muốn chuyển điểm của môn học nào từ Đại học/Cao đẳng sang phải nộp lại bảng điểm công chứng + 01 bằng công chứng

Điều kiện chuyển điểm:

 1. Tên môn học phải giống 100%.
 2. Số tín chỉ/ số đơn vị học trình phải lớn hơn hoặc bằng môn được chuyển điểm.

Sáng thứ 7  (5/11): Học Hóa sinh 
Chiều thứ 7 (5/11): Học Vi sinh ký sinh trùng

Sáng chủ nhật( 6/11): Học Vi sinh ký sinh trùng
Chiều chủ nhật( 6/11): Thi đạo đức nghề nghiệp ( Y Đức) ( SV chỉ được chuyển điểm nếu bảng điểm có ghi là môn "Y đức" ( 2 tín chỉ) còn lại tất cả đều phải thi. Những anh/chị nào vào sau không đi học buổi nào + không có bài kiểm tra sẽ được học bổ sung và thi sau)

 Tuần 12/11 - 13/11: (Học tại Phòng 101 Nhà A)

Sáng thứ 7  (12/11):  NGhỉ
Chiều thứ 7 (12/11): Ca 1: Thi Lý sinh từ 14h00 ( SV chỉ được chuyển điểm nếu bảng điểm có ghi Tên môn "Lý sinh"  hoặc "Vật lý - Lý sinh" ( 2 tín chỉ trở lên). 

                                Ca 2: Thi Thống kê Y học ( SV chỉ được chuyển điểm nếu bảng điểm có ghi Tên môn "Thống kê y học"  hoặc "Xác suất -  thống kê y học" ( 2 tín chỉ trở lên). 

Sáng chủ nhật( 13/11): Học Tiếng anh chuyên ngành
Chiều chủ nhật( 13/11): Học Tiếng anh chuyên ngành

Tuần 19/11 - 20/11: (Học tại Phòng 101 Nhà A)

Sáng thứ 7  (19/11):  NGhỉ
Chiều thứ 7 (19/11): Nghỉ

Sáng chủ nhật( 20/11): Học Tiếng anh chuyên ngành
Chiều chủ nhật( 20/11): Học Tiếng anh chuyên ngành

Tuần 26/11 - 27/11: (Học tại Phòng 101 Nhà A)

Sáng thứ 7  (26/11):  Học Thực vật dược
Chiều thứ 7 (26/11): Học Thực vật dược

Sáng chủ nhật( 27/11): Học Tiếng anh chuyên ngành
Chiều chủ nhật( 27/11): Học Tiếng anh chuyên ngành

Tuần 3/12 - 4/12: (Học tại Phòng 101 Nhà A)

Sáng thứ 7  (3/12):  NGhỉ
Chiều thứ 7 (3/12): Ca 1: Thi Hóa sinh từ 14h00 ( SV chỉ được chuyển điểm nếu bảng điểm có ghi Tên môn "Hóa sinh" ( 2 tín chỉ trở lên). 

                                Ca 2: Thi Vi sinh Ký sinh trùng ( SV chỉ được chuyển điểm nếu bảng điểm có ghi Tên môn "Vi sinh Ký sinh trùng" ( 2 tín chỉ trở lên). 

Sáng chủ nhật( 4/12): Học  Học Thực vật dược
Chiều chủ nhật( 4/12): Học  Học Thực vật dược

Tuần 10/12 - 11/12: (Học tại Phòng 101 Nhà A)

Sáng thứ 7  (10/12):  Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng
Chiều thứ 7 (10/12): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng chủ nhật( 11/12): Học  Học Thực vật dược
Chiều chủ nhật( 11/12): Học  Học Thực vật dược

Tuần 17/12 - 18/12: (Học tại Phòng 101 Nhà A)

Sáng thứ 7  (17/12):  Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng
Chiều thứ 7 (17/12): Nghỉ

Sáng chủ nhật( 18/12): Học Thực hành Thực vật dược. Thực hành yêu cầu sinh viên đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại.
Chiều chủ nhật( 18/12): Học Thực hành Thực vật dược. Thực hành yêu cầu sinh viên đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần 24/12 - 25/12: (Học tại Phòng 101 Nhà A)

Sáng thứ 7  (24/12):  nghỉ
Chiều thứ 7 (24/12): nghỉ

Sáng chủ nhật( 25/12): Học Thực hành Thực vật dược. Thực hành yêu cầu sinh viên đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại.
Chiều chủ nhật( 25/12): Học Thực hành Thực vật dược. Thực hành yêu cầu sinh viên đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần 31/12 - 1/1: Nghỉ Tết dương lịch

Tuần 7/12 - 8/1:

Sáng thứ 7  (7/1): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng
Chiều thứ 7 (7/1): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng chủ nhật( 8/1): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng
Chiều chủ nhật( 8/1): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Tuần 14/12 - 15/1:

Sáng thứ 7  (14/1): Học Thực hành Thực vật dược. Thực hành yêu cầu sinh viên đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại.
Chiều thứ 7 (14/1): THI Thực hành Thực vật dược. Tất cả những sinh viên nghỉ 01 buổi thực hành không được thi. 

Sáng chủ nhật( 15/1): Thi Tiếng Anh chuyên ngành ca 1 từ 8h00, Thi Lý thuyết Thực vật Dược. ( sinh viên nghỉ quá 02 buổi lý thuyết không được dự thi.)
Chiều chủ nhật( 15/1): Nghỉ tết âm

Lịch học sau Tết âm lịch

Tuần 18/2-19/2:

Sáng thứ 7  (18/2): Nghỉ
Chiều thứ 7 (18/2): Học Marketing Dược 

Sáng chủ nhật( 19/2): Học Marketing Dược 
Chiều chủ nhật( 19/2): Học Marketing Dược 

Tuần 25/2-26/2:

Sáng thứ 7  (25/2): Nghỉ
Chiều thứ 7 (25/2): Học Marketing Dược 

Sáng chủ nhật( 26/2): Học Marketing Dược 
Chiều chủ nhật( 26/2): Học Marketing Dược 

Tuần 4/3 - 5/3:

Sáng thứ 7  (4/3): Học Thực hành Hóa hữu cơ và Phân tích định lượng. yêu cầu SV đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại. 8h00 vào lớp
Chiều thứ 7 (4/3): Học Thực hành Hóa hữu cơ và Phân tích định lượng.  yêu cầu SV đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại. 8h00 vào lớp

Sáng chủ nhật( 5/3): Học Thực hành Hóa hữu cơ và Phân tích định lượng. yêu cầu SV đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại. 8h00 vào lớp
Chiều chủ nhật( 5/3):Học Thực hành Hóa hữu cơ và Phân tích định lượng. yêu cầu SV đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại. 8h00 vào lớp

Tuần 11/3 - 12/3:

Sáng thứ 7  (11/3): Học Thực hành Hóa hữu cơ và Phân tích định lượng. yêu cầu SV đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại. 8h00 vào lớp
Chiều thứ 7 (11/3): THI Thực hành Hóa hữu cơ và Phân tích định lượng. 

Sáng chủ nhật( 12/3): THI Ca 1 từ 8h30 - 9h30 Lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P202

                                          Ca 2 từ 9h30-10h30 Thi Marketing Dược P202
Chiều chủ nhật( 12/3):Học Dược liệu 1

Tuần 18/3 - 19/3:

Sáng thứ 7  (18/3): Học Dược liệu 1
Chiều thứ 7 (18/3): Học Dược liệu 1

Sáng chủ nhật( 19/3): Học Dược liệu 1
Chiều chủ nhật( 19/3):Học Hóa Dược 1

Tuần 25/3 - 26/3:

Sáng thứ 7  (25/3): Học Hóa Dược 1
Chiều thứ 7 (25/3): Học Hóa Dược 1

Sáng chủ nhật( 26/3): Học Hóa Dược 1
Chiều chủ nhật( 26/3):Học Hóa Dược 1

Tuần 1/4 - 2/4:

Sáng thứ 7  (1/4): cắt
Chiều thứ 7 (1/4): Học Dược liệu 1

Sáng chủ nhật( 2/4): Học Hóa Dược 1
Chiều chủ nhật( 2/4):Học Hóa Dược 2

Tuần 8/4 - 9/4:

Sáng thứ 7  (8/4): Học Dược liệu 1
Chiều thứ 7 (8/4): Học Hóa Dược 2

Sáng chủ nhật( 9/4): Học Hóa Dược 2
Chiều chủ nhật( 9/4):Học Hóa Dược 2

Tuần 15/4 - 16/4: Chú ý: Thời gian học : Sáng 8h00 - 11h30, Chiều 13h30 - 17h00 

Sáng thứ 7  (15/4): Học Hóa Dược 2
Chiều thứ 7 (15/4): Học Hóa Dược 2

Sáng chủ nhật( 16/4): Học Thực hành Hóa dược, P303B, từ 8h00, yêu cầu sinh viên đi học đủ, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.
Chiều chủ nhật( 16/4): Học Thực hành Hóa dược, P303B, từ 13h30, yêu cầu sinh viên đi học đủ, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần 22/4 - 23/4: 

Sáng thứ 7  (22/4): Học Thực hành Hóa dược, P303B, từ 8h00, yêu cầu sinh viên đi học đủ, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.
Chiều thứ 7 (22/4): Học Thực hành Hóa dược, P303B, từ 13h30, yêu cầu sinh viên đi học đủ, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng chủ nhật( 23/4): Học Thực hành Hóa dược, P303B, từ 8h00, yêu cầu sinh viên đi học đủ, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.
Chiều chủ nhật( 23/4): THI Thực hành Hóa dược, P303B, từ 13h30.

Tuần 30/4 - 1/5: Nghỉ lễ 

Tuần 6/5 - 7/5: 

Sáng thứ 7  (6/5): THI Lý thuyết Hóa dược 1, P202A, từ 9h00
Chiều thứ 7 (6/5): Học Dược liệu 2 (5/30)

Sáng chủ nhật( 7/5): THI Ca 1: Lý thuyết Dược liệu 1, P202A từ 8h30

                                     Ca 2: Lý thuyết Hóa Dược 2, P202A từ 9h30
Chiều chủ nhật( 7/5):Học Dược liệu 2 (10/30)

Tuần 13/5 - 14/5: 

Sáng thứ 7  (13/5): Học Tổ chức quản lý Dược (5/30)
Chiều thứ 7 (13/5): Học Dược liệu 2 (15/30)

Sáng chủ nhật( 14/5): Học Tổ chức quản lý Dược (10/30)
Chiều chủ nhật( 14/5):Học Dược liệu 2 (20/30)

Tuần 20/5 - 21/5: 

Sáng thứ 7  (20/5): Học Dược liệu 2 (25/30)
Chiều thứ 7 (20/5): Học Dược liệu 2 (30/30)

Sáng chủ nhật( 21/5): 
Chiều chủ nhật( 21/5):

Tuần 27/5 - 28/5: 

Sáng thứ 7  (27/5): Học Thực hành Dược liệu P304B, từ 8h00, yêu cầu sinh viên đi học đủ, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại. 
Chiều thứ 7 (27/5): Học Tổ chức quản lý Dược (15/30)

Sáng chủ nhật( 28/5):  Học Thực hành Dược liệu P304B, từ 13h30, yêu cầu sinh viên đi học đủ, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.
Chiều chủ nhật( 28/5): Học Tổ chức quản lý Dược (20/30)

Tuần 3/6 - 4/6: Lịch học có sự thay đổi, sinh viên cập nhật hàng tuần để đi học đầy đủ.

Sáng thứ 7  (3/6): Học Tổ chức quản lý Dược (25/30)
Chiều thứ 7 (3/6): Học Thực hành Dược liệu P304B, từ 8h00, yêu cầu sinh viên đi học đủ, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng chủ nhật( 4/6):  Học Thực hành Dược liệu P304B, từ 8h00, yêu cầu sinh viên đi học đủ, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại
Chiều chủ nhật( 4/6): Học Tổ chức quản lý Dược (30/30)

Tuần 10/6 - 11/6: 

Sáng thứ 7  (10/6): Học Thực hành Dược liệu P304B, từ 8h00, yêu cầu sinh viên đi học đủ, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại. 
Chiều thứ 7 (10/6): 

Sáng chủ nhật(11/6 ):  THI Thực hành Dược liệu P304B, từ 8h00, yêu cầu sinh viên đi học đủ, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.
Chiều chủ nhật( 11/6): THI lý thuyết Dược liệu 2 ca 1 từ 14h00,. Thi tổ chức quản lý dược ca 2

Từ 16/6/2017 - 6/8/2017 Toàn trường nghỉ hè. Lịch học cụ thể, nhà trường sẽ post cụ thể trước khi học 1 tuần. 

——————

Tuần từ 19/8 - 20/8 Phòng 101 Nhà A.

Sáng thứ 7 (19/8): QTKD Dược

Chiều thứ 7 (19/8): Đảm bảo CL Thuốc.

Sáng chủ nhật (20/8): Đảm bảo CL Thuốc.

Chiều chủ nhật (20/8): Đảm bảo CL Thuốc.

Tuần từ 26/8 - 27/8 Phòng 101 Nhà A.

Sáng thứ 7 (26/8): QTKD Dược

Chiều thứ 7 (26/8): Đảm bảo CL Thuốc.

Sáng chủ nhật (27/8): Đảm bảo CL Thuốc.

Chiều chủ nhật (27/8): Đảm bảo CL Thuốc.

Tuần từ: 2/9 - 3/9: Nghỉ lễ 2/9

Tuần từ 9/9 - 10/9 Phòng 101 Nhà A.

Sáng thứ 7 (9/9): QTKD Dược

Chiều thứ 7 (9/9): QTKD Dược

Sáng chủ nhật (10/9): QTKD Dược

Chiều chủ nhật (10/9): QTKD Dược

Tuần từ 16/9 - 17/9 

Lớp học tại P303 Nhà C

Sáng thứ 7 (16/9): Kinh tế Dược

Chiều thứ 7 (16/9): Kiểm nghiệm thuốc

Sáng chủ nhật (17/9): Thi Đảm bảo chất lượng thuốc từ 9h00, P303C

Chiều chủ nhật (17/9): Kiểm nghiệm thuốc

Tuần từ 23/9 - 24/9 

Lớp học tại P303 Nhà C

Sáng thứ 7 (23/9): Kiểm nghiệm thuốc

Chiều thứ 7 (23/9): Kinh tế Dược

Sáng chủ nhật (24/9): Kiểm nghiệm thuốc

Chiều chủ nhật (24/9): Kinh tế Dược

Tuần từ 30/9 - 1/10

Lớp học tại P303 Nhà C

Sáng thứ 7 (30/9): Kiểm nghiệm thuốc

Chiều thứ 7 (30/9): cắt lịch

Sáng chủ nhật (1/10): Kinh tế Dược

Chiều chủ nhật (1/10): Kinh tế Dược

Tuần từ 7/10 - 8/10

Lớp học tại P303 Nhà C

Sáng thứ 7 (7/10): Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều thứ 7 (7/10): Học Kinh tế Dược

Sáng chủ nhật (8/10): Học Bào chế 1

Chiều chủ nhật (8/10): Học Bào chế 1

Tuần từ 14/10 - 15/10

Từ 14/10, Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (14/10): Học Bào chế 1

Chiều thứ 7 (14/10): Học Bào chế 1

Sáng chủ nhật (15/10): Học Bào chế 1

Chiều chủ nhật (15/10): Học Bào chế 1

Tuần từ 21/10 - 22/10

Từ 14/10, Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (21/10): cắt lịch

Chiều thứ 7 (21/10): cắt lịch

Sáng chủ nhật (22/10): Học Dược học cổ truyền

Chiều chủ nhật (22/10): Học Dược học cổ truyền

Tuần từ 28/10 - 29/10

Từ 14/10, Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (28/10):  Học Pháp chế dược

Chiều thứ 7 (28/10): Học Dược học cổ truyền

Sáng chủ nhật (29/10): Thi Kiểm nghiệm thuốc, P203C từ 8h00,Thi Quản trị kinh doanh Dược P203 C từ 9h30

Chiều chủ nhật (29/10): Học Dược học cổ truyền

Tuần từ 4/11 - 5/11

Từ 14/10, Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (4/11):  Học Dược học cổ truyền

Chiều thứ 7 (4/11: Học Dược học cổ truyền

Sáng chủ nhật (5/11): Học Pháp chế dược

Chiều chủ nhật (5/11): Học Pháp chế dược

Tuần từ 11/11 - 12/11

Từ 14/10, Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (11/11):  Học Dược lý 1

Chiều thứ 7 (11/11: Học Dược lý 1

Sáng chủ nhật (12/11): Thi Kinh tế Dược P203C, từ 9h00

Chiều chủ nhật (12/11): Học Pháp chế dược

Tuần từ 18/11 - 19/11

Từ 14/10, Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (18/11):  Học Dược lý 1

Chiều thứ 7 (18/11: Học Dược lý 1

Sáng chủ nhật (19/11): Học Pháp chế dược

Chiều chủ nhật (19/11): Học Pháp chế dược

Tuần từ 25/11 - 26/11

Từ 14/10, Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (25/11):  

Chiều thứ 7 (25/11: THI Dược học cổ truyền P303C, 14h00

Sáng chủ nhật (26/11): Học Dược lý 1

Chiều chủ nhật (26/11): Học Dược lý 1

Tuần từ 2/12 - 3/12

Từ 14/10, Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (2/12):  

Chiều thứ 7 (2/12: THI Lý thuyết Bào chế 1 ca 1 từ 14h00, Thi Pháp chế dược ca 2 từ 15h30

Sáng chủ nhật (3/12): Học Dược lý 2

Chiều chủ nhật (3/12): Học Dược lý 2

Tuần từ 9/12 - 10/12

Từ 14/10, Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (9/12):  Học Bào chế 2

Chiều thứ 7 (9/12: Học Bào chế 2

Sáng chủ nhật (10/12): Học Dược lý 2

Chiều chủ nhật (10/12): Học Dược lý 2

Tuần từ 16/12 - 17/12

Từ 14/10, Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (16/12):  Học Bào chế 2

Chiều thứ 7 (16/12: Học Bào chế 2

Sáng chủ nhật (17/12): Học Dược lý 2

Chiều chủ nhật (17/12): Học Dược lý 2

 

Tuần từ 23/12 - 24/12

Từ 14/10 Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (23/12): Học Bào chế 2

Chiều thứ 7 (23/12):  Học Bào chế 2

Sáng chủ nhật (24/12):  Học Dược lâm sàng 1

Chiều chủ nhật (24/12): Học Dược lâm sàng 1

Tuần từ 30/12 - 31/12: Nghỉ Tết dương lịch

 

Tuần từ 6/1 - 7/1

Từ 14/10 Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (6/1): Học Dược lâm sàng 1

Chiều thứ 7 (6/1):   Học Dược lâm sàng 1

Sáng chủ nhật (7/1):  Học Thực hành Dược lý. Học P203C, yêu cầu đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại. 

Chiều chủ nhật (7/1): Học Thực hành Dược lý. Học P203C, yêu cầu đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại. 

Tuần từ 13/1 - 14/1

Từ 14/10 Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (13/1): Học Dược lâm sàng 1

Chiều thứ 7 (13/1):   Học Dược lâm sàng 1

Sáng chủ nhật (14/1):  Học Thực hành Dược lý. Học P203C, yêu cầu đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại. 

Chiều chủ nhật (14/1): Học Thực hành Dược lý. Học P203C, yêu cầu đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần từ 20/1 - 21/1

Từ 14/10 Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (20/1): Học Dược lâm sàng 2

Chiều thứ 7 (20/1):   Học Dược lâm sàng 2

Sáng chủ nhật (21/1):  Học Thực hành Dược lý. Học P203C, yêu cầu đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại. 

Chiều chủ nhật (21/1): Học Thực hành Dược lý. Học P203C, yêu cầu đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần từ 27/1 - 28/1

Từ 14/10 Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (27/1): Học Dược lâm sàng 2

Chiều thứ 7 (27/1):   Học Dược lâm sàng 2

Sáng chủ nhật (28/1):  Học Dược lâm sàng 2

Chiều chủ nhật (28/1): Học Dược lâm sàng 2

Tuần từ 3/2 - 4/2

Từ 14/10 Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (3/2):  Thi Lý thuyết Dược lý 1 8h30, Thi Dược lý 2 9h30 P304C

Chiều thứ 7 (3/2):  Thi lại

Sáng chủ nhật (4/2):  Thi lại

Chiều chủ nhật (4/2): Thi lại ( danh sách sẽ báo lớp sau)

Nghỉ Tết âm lịch từ 5/2 đến 4/3/2018

Tuần từ 10/3 - 11/3

Từ 14/10 Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (10/3):  Thi Lý thuyết Dược lâm sàng 1 từ 8h30, Dược lâm sàng 2 từ 9h30

Chiều thứ 7 (10/3):  Học Thực hành Bào chế, P304B, từ 13h30, yêu cầu sinh viên đi học đủ, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng chủ nhật (11/3):  Học Thực hành Bào chế, P304B, từ 8h00, yêu cầu sinh viên đi học đủ, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều chủ nhật (11/3): Học Thực hành Bào chế, P304B, từ 13h30, yêu cầu sinh viên đi học đủ, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần từ 17/3 - 18/3

Từ 14/10 Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (17/3):  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều thứ 7 (17/3):    Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng chủ nhật (18/3):  Học Thực hành Dược lâm sàng, P203C, từ 8h00, yêu cầu sinh viên đi học đủ, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều chủ nhật (18/3): Học Thực hành Dược lâm sàng, P203C, từ 8h00, yêu cầu sinh viên đi học đủ, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần từ 24/3 - 25/3

Từ 14/10 Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (24/3):  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều thứ 7 (24/3):    Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng chủ nhật (25/3):  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều chủ nhật (25/3): Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần từ 31/3 - 1/4

Từ 14/10 Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (31/3):  Học Thực hành Dược lâm sàng, P203C, từ 8h00, yêu cầu sinh viên đi học đủ, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều thứ 7 (31/3):    Học Thực hành Dược lâm sàng, P203C, từ 13h30, yêu cầu sinh viên đi học đủ, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng chủ nhật (1/4):  Học Thực hành Bào chế, P203C, từ 8h00, yêu cầu sinh viên đi học đủ, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều chủ nhật (1/4): Học Thực hành Bào chế, P203C, từ 13h30, yêu cầu sinh viên đi học đủ, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần từ 7/4 - 8/4

Từ 14/10 Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (7/4):  Học Thực hành Dược lâm sàng, P203C, từ 8h00, yêu cầu sinh viên đi học đủ, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều thứ 7 (7/4):    THI Thực hành Dược lâm sàng, P203C, từ 13h30, yêu cầu sinh viên đi học đủ, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng chủ nhật (8/4):  THI Thực hành Bào chế, P203C, từ 13h30, yêu cầu sinh viên đi học đủ, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều chủ nhật (8/4): THI Quản lý tồn trữ thuốc từ 14h00, Lý thuyết Bào chế 2 từ 15h00

 Kế hoạch thực tập tốt nghiệp:

9h00 sáng ngày 12/5: Phổ biến kế hoạch thực tập. Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ. 

Những sinh viên nào còn nợ môn yêu cầu liên hệ phòng đào tạo để 5/5 hoàn thiện cho đủ. Trước khi đi thực tập.

THÔNG BÁO

Sau nghỉ lễ 2/9, trường sẽ bố trí lịch học và thi các môn nâng cao. Vậy yêu cầu sinh viên hoàn thiện đầy đủ học phí kinh phí về trường. Báo cáo tốt nghiệp trường thu hạn cuối 31/8/2018.

 

 

LỊCH HỌC 3 MÔN NÂNG CAO VÀ LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Sinh viên đọc kỹ và thực hiện các thông báo sau:

1. Học bắt đầu từ 7h30. Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ và đúng giờ, nếu thiếu buổi sẽ không được thi tốt nghiệp.

2. Tiền học và thi 3 môn nâng cao và lệ phí cấp bằng, bảng điểm: 1,230,000 đ. Yêu cầu sinh viên hoàn thiện tất cả các khoản tiền ( học phí, thực tập, tiền ôn thi) trước ngày 8/9/2018. 

3. Sinh viên nộp lại bằng tốt nghiệp của văn bằng 1 ( bản gốc) nộp tại Văn phòng để nhà trường đối chiếu và sẽ trả lại vào hôm thi tốt nghiệp. Hạn nộp văn bằng 15/9/2018

Tuần 8/9-9/9: Học tại P304C

Cả ngày thứ 7 (8/9): Học Hóa dược nâng cao

Cả ngày chủ nhật (9/9): Học Hóa dược nâng cao

Tuần 15/9-16/9: Học tại P304C

Cả ngày thứ 7 (15/9): Học Bào chế nâng cao

Cả ngày chủ nhật (16/9): Học Bào chế nâng cao

Tuần 22/9-23/9: Học tại P304C

Cả ngày thứ 7 (22/9): Học Dược liệu nâng cao

Cả ngày chủ nhật (23/9): Học Dược liệu nâng cao

Lịch Thi tốt nghiệp: Có sự thay đổi, sinh viên chú ý theo dõi.

Địa điểm thi lý thuyết P303 Nhà C, Thực hành P303 Nhà B, 290 Tây Sơn.

Sáng 29/9/2018: Thi Lý thuyết Hóa dược nâng cao : 7h30-9h00. 

                            Thi Lý thuyết Dược liệu nâng cao: 9h30-11h00

Chiều 29/9/2018: Thi Lý thuyết Bào chế nâng cao: 13h00-14h30. Thi Thực hành 2 môn bắt đầu từ 14h30. Yêu cầu sinh viên mang áo blu.

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi